Ratio atau Perkadaran dalam Reka Bentuk Web

Ratio atau perkadaran sememangnya paling banyak digunakan dalam mereka bentuk satu laman web terutama pemprosesan imej dan gambar secara automatik. Perkadaran walaupun dilihat sebagai satu skop yang kecil tapi sebenarnya ia akan memberi impak secara keseluruhan terhadap satu-satu halaman. Pemilihan atau penggunaan dimensi yang salah pada setiap elemen imej akan menyebabkan paparan gambar menjadi tidak natural atau semula jadi.


Mengapa? Setiap gambar mampu bercerita jauh lebih banyak berbanding teks. Oleh itu, sekiranya perkadaran dimensi yang silap akan menyebabkan kebanyakan elemen penting pada satu-satu gambar hilang daripada pandangan pengguna. Lebih-lebih lagi laman web dinamik yang menggunakan pemprosesan imej secara automatik. Selama hampir 10 tahun dalam bidang mereka bentuk laman web, saya telah mengumpul dan melakukan analisis untuk setiap perkadaran dimensi yang digunakan dan impaknya terhadap pengalaman penggunaan.


most ratio being use in designing website


Gambar di atas adalah ratio yang sering saya gunakan dalam setiap reka bentuk laman web pelanggan. Ratio ini tidak semestinya untuk imej sahaja tetapi boleh digunakan untuk dimensi video.


Drupal mempunyai keupayaan untuk melakukan pemprosesan imej secara automatik berdasarkan kepada perkadaran yang kita tetapkan. Sebagai contoh, ratio 4:3 akan menghasilkan imej yang mempunyai saiz asal 120px x 90px kepada 80px x 60px selepas diproses. Sememangnya kita boleh mengambil mana-mana perkadaran secara rambang tetapi untuk mencipta satu perkadaran yang "natural" atau seimbang sememangnya sukar.


Walau bagaimanapun, Golden ratio (1.6:1) merupakan perkadaran yang paling kerap digunakan oleh pereka laman web sehingga hari ini. Golden ratio apabila dicipta menerusi teori matematik yang akan memberi keseimbangan secara semula jadi pada pandangan mata. Ianya dicipta oleh Fibonacci yang seterusnya menerbitkan satu unjuran penomboran yang terkenal di panggil Fibonacci Sequence.


fibonacci spiral


Bagi yang tidak mengetahui apakah yang dimasukkan dengan Golden Ratio atau Fibonacci ini, boleh membuat sedikit bacaan tambahan di internet. Sehingga kini, saya masih belum mampu untuk menggunakan Golden Ratio sepenuhnya dalam mana-mana karya kerana ianya sangat kompleks. Bukanlah satu perkara yang mudah untuk mengaplikasikan Golden Ratio dengan sempurna dalam karya kerana ianya melibatkan pengiraan logik dan matematik yang sangat tepat dan jitu.


Tidak hairan jika kita melihat satu-satu karya yang dihasilkan menerusi penggunaan Golden Ratio, setiap sudut, bucu, perkadaran dan susunannya sangat sensitif dan seimbang. Perbezaan 1px pada setiap reka bentuk akan memberi impak kepada keseluruhan susunan.

Kategori