Code review sessions: ATK

Hari ini, bersama dengan pegawai Teknologi Maklumat daripada Sarawak, berkongsi pengalaman berkenaan dengan satu sistem PHP Framework iaitu ATK. Secara ringkasnya sistem ini mudah, ringan dan bekerja terus dengan struktur pangkalan data.

Perkongsian pengalaman ini bagi mencari dan menerbitkan sebuah sistem yang boleh diguna pakai untuk kegunaan kerja seharian. ATK sangat mudah dan "simple". Walau bagaimanapun, saya melihat agak banyak had atau kengkangan yang diberikan oleh ATK. Mungkin asas pembinaan framework ini adalah untuk fokus kepada memaparkan data daripada pangkalan data serta sedikit pemprosesan data sebelum diserahkan sepenuhnya kepada paparan pengguna.

Tetapi sekiranya untuk "grabbing data" atau "mining data" semata-mata, ATK ini sangat sesuai memandangkan proses pembangunannya adalah sangat mudah berbanding menggunakan Drupal. Drupal lebih kepada complete set library data system yang digunakan fokus untuk web based application atau web based portal. Sungguh pun begitu, pembangunan dengan Drupal adalah jauh lebih lama berbanding ATK.

Saya nampak ATK ini sangat berguna untuk mengendali data-data dan tatacara kerja yang tidak kompleks, segera dan tidak memerlukan paparan yang menarik.

Kategori